Montse Aiguadé ceramista amb una àmplia trajectòria artística, tant en exposicions col.lectives, exposicions individuals i fires professionals de ceràmica,

Vicente García autodidacta, treballs d’escultura en cerámica. Responsable del disseny d’interior de la botiga i creació i restauració del mobiliari.